Makroseizmična lestvica intenzitete EMS

V EMS Močan potres V poslopjih zazna potres večina ljudi, na prostem pa posamezni. Posamezniki se prestrašijo in zbežijo ven. Mnogi speči ljudje se zbudijo. Opazovalci občutijo močno tresenje ali pozibavanje celotne zgradbe, sobe ali pohištva. Viseči predmeti znatno zanihajo. Porcelan ropota, steklenina pa žvenketa. Manjši, manj stabilni in/ali slabo podprti predmeti se lahko premak...