Makroseizmična lestvica intenzitete EMS

V EMS Močan potres

V poslopjih zazna potres večina ljudi, na prostem pa posamezni. Posamezniki se prestrašijo in zbežijo ven. Mnogi speči ljudje se zbudijo. Opazovalci občutijo močno tresenje ali pozibavanje celotne zgradbe, sobe ali pohištva.

Viseči predmeti znatno zanihajo. Porcelan ropota, steklenina pa žvenketa. Manjši, manj stabilni in/ali slabo podprti predmeti se lahko premaknejo ali padajo na tla. Odprta vrata in okna loputajo. Redko počijo okenska stekla. Tekočine zavalovijo, iz napolnjenih posod pa se tekočina lahko prelije. Živali v zgradbah lahko postanejo nemirne.

Poškodbe 1. kategorije se pojavijo na posameznih zgradbah tipa (vrste) A.

VI EMS Potres, ki že povzroča rahle poškodbe na zgradbah

V poslopjih zazna potres večina ljudi, na prostem pa mnogi. Posamezniki izgubijo ravnotežje. Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo ven.

Manjši stabilni predmeti lahko padejo na tla, pohištvo se lahko premakne. Tu in tam se lahko razbije posoda in steklenina. Domače živali (tudi na prostem) se lahko prestrašijo.

Poškodbe l. kategorije se pojavijo na mnogih zgradbah. Posamezne zgradbe pretrpijo poškodbe 2. kategorije.

VII EMS Potres, ki povzroča poškodbe na zgradbah

Večina ljudi se prestraši in poskuša zbežati na prosto. Mnogi ljudje se s težavo obdržijo na nogah, zlasti v višjih nadstropjih.

Pohištvo se premakne, pohištvo z veliko maso na vrhu se lahko prevrne. Številni predmeti padejo s polic. Pljuskanje tekočin iz posod, rezervoarjev in bazenov.

Mnoge zgradbe tipa B in posamezne zgradbe tipa C pretrpijo poškodbe 2. kategorije. Mnoge zgradbe tipa A in posamezne zgradbe tipa B pretrpijo poškodbe 3. kategorije; posamezne zgradbe tipa A pretrpijo poškodbe 4. kategorije. Poškodbe so opazne zlasti v višjih delih zgradb.

VIII EMS Potres, ki povzroča močne poškodbe na zgradbah

Mnogi ljudje se s težavo obdržijo na nogah, celo zunaj zgradb.

Pohištvo se lahko prevrne. Predmeti, kot so TV sprejemniki, pisalni stroji itd., padejo na tla. Nagrobni spomeniki se ponekod premaknejo, zasukajo ali preobrnejo. Na zelo mehkih tleh je možno videti valovanje.

Mnoge zgradbe tipa C pretrpijo poškodbe 2. kategorije. Mnoge zgradbe tipa B in posamezne zgradbe tipa C pretrpijo poškodbe 3. kategorije. Mnoge zgradbe tipa A in posamezne zgradbe tipa B pretrpijo poškodbe 4. kategorije. Posamezne zgradbe tipa A pretrpijo poškodbe 5. kategorije.

Posamezne zgradbe tipa D pretrpijo poškodbe 2. kategorije.