Uporabna geofizika v Sloveniji

V letu 1996 je Uprava RS za geofiziko pričela s financiranjem naloge, katere namen je bil zbrati podatke o dosedanjih geofizikalnih raziskavah v Sloveniji, oceniti njihovo kvaliteto in dostopnost podatkov. V sodelovanjem z izvajalci, oddelkom za geofiziko pri Inštitutu za geologijo, geotehniko in geofiziko v Ljubljani, smo pripravili metapodatkovni sistem, ki vsebuje podatke o geofizikalnih razi...